Treść strony SYSTEMOWA: Pozostałe newsy

Sędziowie - ilu ich jest?

.
Krążek na lodzie, zawodnicy ścigają się, by go złapać, przyjąć i podać do kolegi, który jest na lepszej pozycji. Który będzie pierwszy? Który rozstrzygnie wyścig na swoją korzyść? Nagle, wśród dopingu zgromadzonej publiczności, słychać przeraźliwy gwizd. „Co jest?” zdają się pytać kibice oraz zawodnicy. Trenerzy dają upust swojej złości. Gwizd nie był przypadkowy. Jeden z sędziów zauważył faul i przerwał akcję. Kibice buczą, zawodnicy podjeżdżają i próbują dyskutować, w celu anulowania kary. Nic to nie daje. Sędzia główny nie zmienia decyzji. Krążek wędruje na punkt wznowień.

22 zawodników, kilkuset widzów na trybunach i oni – sędziowie. Osoby, których głównym zadaniem jest panowanie nad wszystkimi uczestnikami dwugodzinnnego meczu. Osoby, które są najczęściej i najostrzej oceniane przez publiczność zgromadzoną na trybunach. Osoby, które muszą mieć doskonałą kondycję nie tyle fizyczną, co przede wszystkim psychiczną. Sędziowie. Dzisiejszy tekst będzie poświęcony im samym oraz ich pracy, często niedocenianej i „wygwizdywanej”. Podobnie, jak w zeszłym tygodniu, posłużę się dokumentem „Przepisy gry w hokeja na lodzie 2011-2014”, w tym znajdują się wszystkie potrzebne informacje.

Na każdy mecz wyznacza się sędziów wykonujących swoja zadania na lodzie oraz sędziów, którzy znajdują się poza lodowiskiem, czyli tak zwanych „sędziów funkcyjnych”. Sędziowie znajdujący się na lodzie to: sędzia główny i dwóch sędziów liniowych. Wymieniona trójka musi być ubrana w odpowiedni strój, na który składają się czarne spodnie i bluza w biało-czarne pasy (sędzia główny ponadto ma założoną pomarańczową opaskę naramienną). Do wyposażenia należą także łyżwy, kask z półpleksą oraz gwizdek.

Sędzia główny, którego głównym obowiązkiem jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem meczu, „sprawuje pełną kontrolę nad graczami i osobami urzędowymi drużyn podczas meczu”. Do jego obowiązków należy :
a) nakładanie kar na zawodników oraz ogłoszenie tego sekretarzowi zawodów wraz z podaniem odpowiedniego przepisu;
b) decydowanie o prawidłowo zdobytej bramce lub jej braku;
c) konsultacja z sędziami liniowymi, sędziami technicznymi oraz sędziami wideo, jeśli ma on wątpliwości odnośnie prawidłowości w zdobyciu bramki. Sędzia główny może skorzystać z tego przywileju przed podjęciem ostatecznej decyzji;
d) podanie sekretarzowi zawodów nazwisk strzelców bramek oraz zawodników podających;
e) wezwanie zawodników na miejsce rozpoczęcia gry, dokonywanie wznowień na początku każdej z trzech tercji, a także po zdobyciu bramki.

Sędzia główny ma także szereg obowiązków po zakończeniu meczu. Do tych najważniejszych należy:
a) otrzymanie od sekretarza zawodów oficjalnego protokołu meczowego, który musi sprawdzić, podpisać i następnie zwrócić;
b) zgłoszenie do protokołu meczowego wszystkich nałożonych podczas meczu kar meczu za niesportowe zachowanie oraz kar meczu, a także opisać inne wydarzenia, które w jakikolwiek sposób zakłóciły przebieg meczu.

Dwóch sędziów liniowych pomaga sędziemu głównemu w kontrolowaniu przebiegu meczu. Sygnalizują, przy użyciu gwizdka, każdą nieprawidłowość, która ma miejsce na lodowisku, czyli: spalony, uwolnienie, krążek poza lodowiskiem, przesuniętą bramkę, nieprawidłowe wznowienie, przedwczesną zmianę bramkarza, zakłócenia spowodowane przez widownię, kontuzje graczy, zagranie ręką do partnera z drużyny a także zagranie krążka wysoko uniesionym kijem. Dwie ostanie sytuacje mają miejsce tylko wtedy, gdy niedozwolonego zagrania nie zauważył sędzia główny zawodów. Ponadto sędzia liniowy ma prawo przerwać grę tylko w dwóch wypadkach. W przypadku nadmiernej liczby graczy oraz kiedy zauważy on, że na lodzie pojawiły się kije bądź inne przedmioty rzucone od strony ławki kar lub ławki graczy.  

Wielu z nas zastanawia się często, co stanie się, gdy jeden z sędziów dozna kontuzji, która uniemożliwi mu dalszą pracę na lodzie. Regulamin przewiduje także i taką sytuację. W chwili, gdy sędzia główny (lub liniowy) zgłasza swoją kontuzję, wówczas sędzia liniowy (lub główny) przerywa grę. Jedynym wyjątkiem, gdy gra może się nadal toczyć, jest chwila, gdy jedna z drużyn ma doskonałą okazję do strzelenia bramki. Kiedy sędzia zjedzie z lodu wtedy,  wybrany przez obserwatora zawodów, sędzia liniowy przejmuje jego obowiązki. Gdy jednak to sędzia liniowy nie może dalej pełnić swoich obowiązków, wówczas sędzia główny wyznacza zastępstwo.

Jednak sędzia główny i sędziowie liniowi to nie jedyni sędziowie, którzy zajmują się dbaniem o prawidłowy przebieg meczu hokejowego. Pozostali to tak zwani „sędziowie funkcyjni”, do których zaliczamy:
a) sekretarza zawodów (zajmuje się zapisywaniem wszystkich najważniejszych informacji w oficjalnym dokumencie, czyli tzw. protokole meczowym, ale także nadzoruje pracę zegara głównego oraz wyświetlanie kar nałożonych na poszczególnych zawodników);
b) sędziego czasu (zajmuje się szeroko pojętym pojęciem  czasu, czyli określa początek i koniec meczu, czas kar oraz efektywny czas trwania meczu, podaje czas przerw między tercjami, a także początek i koniec czasu dla drużyn);
c) dwóch sędziów kar (stojący przy ławkach kar sędzia kar zajmuje się podawaniem czasu do zakończenia kary zawodnikowi, który poprosi o taką informację, do jego obowiązków należy także popularne „wypuszczenie” zawodnika po zakończeniu jego kary, a także powiadomienie sekretarza zawodów o opuszczeniu ławki kar przez zawodnika przed jej faktycznym zakończeniem);
d) dwóch sędziów bramkowych (sędziowie bramkowi stoją za każdą z bramek i do zakończenia meczu nie mogą zmienić stron, a także nie mogą być powiązani w żaden sposób z drużynami rozgrywającymi mecz. Do ich obowiązków należy powiadomienie, przez naciśnięcie odpowiedniego przycisku zapalającego światło czerwone bądź zielone, że strzelony przez zawodnika krążek minął całym swoim obwodem linię bramkową oraz minął dwa słupki bramki).

Na zakończenie niespodzianka. Do „sędziów funkcyjnych” zaliczamy także spikera zawodów, którego zadaniem jest ogłaszanie przez odpowiedni system nagłaśniający o każdej zdobytej bramce i przypadających na nią asystach, o nałożonej karze, a także o jej zakończeniu. Spiker zawodów musi powiadomić także o tym, iż do zakończenia pierwszej i drugiej tercji pozostała jedna minuta, a do zakończenia trzeciej – dwie minuty. Informuje też o spalonym, uwolnieniu, czasie dla drużyn oraz o tym, iż następuje przegląd zapisu wideo.

Sędziowie, obok zawodników obu drużyn, to najważniejsi aktorzy spektaklu zwanego „meczem hokejowym”. Ich praca jest trudna i niezwykle stresująca. Warto o tym pamiętać, gdy przyjdzie nam nie zgodzić się z zarządzoną przez nich decyzją.


Więcej informacji na temat przepisów gry w hokeja na lodzie obowiązujących w latach 2011-2014 znajdziecie pod tym linkiem http://www.sedziahokeja.pl/page2.php .


Autor: Em

wstecz

Kontakt

Bannery