Treść strony

Filip Łazowy winny!

W dniu 23.01 br. zapadł wyrok w procesie (sygn. akt II K 494/10) przeciwko dziennikarzowi toruńskiego oddziału Gazety Wyborczej Filipowi Łazowemu, który wytoczyli mu członkowie Zarządu Toruńskiego Klubu Hokejowego.
 
Sąd podzielił zdanie oskarżycieli i uznał Filipa Łazowego winnym pomówienia w artykułach prasowych członków zarządu TKH o to, że faworyzowali niektórych zawodników i że pobierali wysokie wynagrodzenia miesięczne za pracę w zarządzie TKH, to jest o takie zachowanie, które mogło ich poniżyć w oczach opinii publicznej.

Sąd skazał Filipa Łazowego na karę grzywny oraz zwrot kosztów procesowych.

Ponieważ sprawa sądowa dotyczyła wydarzeń z przełomu lat 2009/2010 (takie jest tempo prac polskich sądów!), na podstawie akt procesowych przypomnijmy pokrótce o co chodziło.

Toruński Klub Hokejowy prowadzony był przez Stowarzyszenie, którego jedynym zadaniem było prowadzenie drużyny hokejowej. Stowarzyszenie na swych Walnych Zgromadzeniach wybierało Zarząd na dwuletnie kadencje.

Zarząd wybrany w końcu kwietnia 2009 roku spotkał się praktycznie już po tygodniu działania z, pisanymi przez Filipa Łazowego w Gazecie Wyborczej, bardzo krytycznymi artykułami, które zawierały nieprawdziwe i szkalujące członków Zarządu treści.


W reakcji na artykuły, Zarząd klubu poprosił o sprostowanie pomówień i zaoferował dziennikarzowi wszelką pomoc w weryfikacji informacji, którymi się posługiwał, jednak dziennikarz nie był tym zainteresowany. Nie tylko nie starał się wykorzystać wszelkich możliwości dla sprawdzenia usłyszanych plotek, ale w następnych miesiącach pisał kolejne artykuły, których tytuły oraz bulwersująca treść przedstawiały sytuację w klubie oraz działalność Zarządu w jak najgorszym świetle. Wątek podchwyciły inne toruńskie media, które powtórzyły oskarżenia, choć w złagodzonej formie.  

Zarząd TKH argumentował w sądzie, że artykuły spowodowały odwrócenie się od klubu wielu sponsorów, a władze miasta uznały te artykuły za wystarczającą podstawę do ograniczenia pomocy dla Stowarzyszenia. W ten sposób klub, który już od kilku lat borykał się z deficytem finansowym, został praktycznie skazany na upadek.

Sytuacja ta dotknęła wszystkich związanych z klubem: trenerów, zawodników, sponsorów, szczególnie przykra była jednak dla członków Zarządu, którzy po dokładnym rozpoznaniu sytuacji w klubie, w ciągu kilku miesięcy wprowadzili w życie plan naprawczy, który pozwolił powstrzymać narastanie zadłużenia i uregulować część zaległych płatności wobec zawodników, powstałych jeszcze w okresie przed powołaniem tego Zarządu.

Artykuły fałszywie oskarżające działaczy o pobieranie wysokich wynagrodzeń, w sytuacji gdy sami w sytuacjach kryzysowych sięgali do portfela i wielokrotnie wspomagali klub finansowo, spowodowały bardzo nieprzychylne reakcje środowiska hokejowego, co uniemożliwiało prowadzenie normalnej działalności.

Sąd na podstawie dokumentów i zeznań świadków ustalił bezspornie, że członkowie Zarządu nie pobierali żadnych wynagrodzeń za swą pracę w Zarządzie. Przedstawione dokumenty finansowe i księgowe nie dały też podstaw do osądu, by ktokolwiek w klubie był finansowo faworyzowany.

W ustnym uzasadnieniu wyroku Sąd podkreślił, że krytykowanie, inicjowanie dyskusji  i wyrażanie innego zdania w różnych sprawach jest podstawowym prawem dziennikarzy i mediów. Jednak posługiwanie się oczywistym kłamstwem jest łamaniem tego prawa i zaprzeczeniem istoty dziennikarstwa. Sąd nie miał wątpliwości, że artykuły Filipa Łazowego, publikowane w Gazecie Wyborczej, były nafaszerowane kłamstwami, a w procesie ich powstawania autor nie zachował podstawowej choćby rzetelności, mimo że posiadał takie możliwości.

Na podstawie treści zaskarżonych artykułów, wyjaśnień oskarżonego i zeznań wielu przesłuchanych świadków (w tym powołanych przez Filipa Łazowego dziennikarzy z toruńskich mediów), Sąd ocenił poziom dziennikarstwa Filipa Łazowego jako bardzo niski, zarówno jeśli chodzi o poziom umiejętności jak i etykę dziennikarską.
Wydany wczoraj wyrok jest nieprawomocny.

« wstecz

Banery

  • -

Banery

  • studio-pro
  • Miasto Torun

Kalendarium

W tym miesiącu

Brak wydarzeń w wybranym okresie