Treść strony MKS SOKOŁY

  • MKS Sokoły Toruń

MKS Sokoły Toruń
(młodzieżowa sekcja hokejowa 2003 - do dzisiaj)

Wiosną 2003 roku grupa działaczy związanych z Toruńskim Klubem Hokejowym podjęła pierwsze działania organizacyjne, mające na celu powołanie nowego stowarzyszenia, którego głównym celem była odbudowa struktur szkolenia w grupach młodzieżowych. Tej trudnej roli podjęli się m.in.: Ignacy Krasiński, Roman Ziółkowski, Bolesław Remlein, Krzysztof Gawrych i Stefan Czachowski. W efekcie działań tych osób powstał Międzyszkolny Klub Sportowy „Sokoły” Toruń. Początek działalności nowego stowarzyszenia to wyjątkowo trudny okres w krótkiej historii tego klubu. W sytuacji całkowitego rozpadu systemu szkolenia grup młodzieżowych, który rozpoczął się jeszcze w czasach TTH, podjęte starania organizacyjne musiały uwzględnić przede wszystkim długą perspektywę czasową. W chwili powołania nowego klubu przekazano jego działaczom listę 28 oficjalnie zarejestrowanych zawodników, którzy reprezentowali wówczas różne kategorie wiekowe. W takiej sytuacji zdecydowanie najważniejszym problemem stało się zorganizowanie systematycznego (corocznego) naboru do tzw. szkółki hokejowej. W tym celu podjęto współpracę ze Szkołą Podstawową nr 24, w której stopniowo podejmowały naukę kolejne grupy młodych hokeistów. Po ukończeniu przez nich szkoły na poziomie gimnazjum działacze klubu podjęli starania w celu nawiązania współpracy ze Szkołą Mistrzostwa Sportowego na ul. Targowej. W 2007 r. współpraca w zakresie szkolnictwa sportowego zaowocowała powołaniem jednego z czterech w Polsce - Ośrodka Szkolenia Sportowego, który we współpracy z PZHL istnieje do dziś. Tym samym młodzież uprawiająca hokej na lodzie doczekała się swojego profilu szkolenia (klasy sportowe) oraz zyskała możliwość kontynuowania nauki w Liceum Ogólnokształcącym lub Technikum. W 2008 r. z inicjatywy Toruńskiego Klubu Hokejowego nawiązana została ponadto współpraca z Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu, która wspierać będzie w niedalekiej przyszłości kolejnych maturzystów, wywodzących się z toruńskiego ośrodka szkolenia w hokeju na lodzie. Dotychczasowa działalność szkół uzupełniana jest w pełnym zakresie statutowymi działaniami klubu MKS Sokoły. Poza zajęciami lekcyjnymi na lodzie, działacze przez cały omawiany okres organizowali także klubowe zajęcia treningowe. Do grupy trenerów, którzy najdłużej współpracują z dziećmi i młodzieżą, zaliczyć trzeba: S. Byrskiego, S. Szachniewicza, A. Kiedewicza, M. Góreckiego, M. Wachowskiego, nieżyjącego już Janusza Kędzierskiego oraz, pracującego w klubie od 2008 r., trenera koordynatora - Wiesława Walickiego. W sezonie 2008/09 szkoleniem klubowym objętych zostało ok. 250 chłopców oraz dziewcząt. Te ostatnie wchodzą w skład powstałej w 2006 r. drużyny żeńskiej „Jaskółki” Toruń. Jak dotąd efektem systematycznego rozwoju szkolenia młodzieżowego jest osiem medali mistrzostw Polski UKS-ów, zdobywanych w kolejnych latach przez najmłodszych adeptów hokeja na lodzie. Równie ważnym sukcesem sportowym klubu jest stały udział drużyn ze wszystkich kategorii wiekowych w fazie finałowej rozgrywek o mistrzostwo Polski. W roku 2008 MKS Sokoły Toruń posiadał w swoich szeregach pięciu reprezentantów Polski (U-17, U-18 oraz U-20).

Kontakt

Bannery