Treść strony Autorzy

.

.

.

KRONIKĘ TORUŃSKIEGO HOKEJA NA LODZIE TWORZĄ:

PRZEMYSŁAW KOZŁOWSKI
JAROSŁAW PEREK
RAFAŁ ADAMSKI
TOMASZ MICHALCZUK
PAWEŁ GURTOWSKI

 

MATERIAŁY ARCHIWALNE ORAZ INFORMACJE USTNE POZYSKANO OD:

ANDRZEJA KAMIŃSKIEGO
RYSZARDA MOLEWSKIEGO
WIESŁAWA WINIARSKIEGO
ALEKSANDRA ZAGÓRSKIEGO
ZDZISŁAWA BUCZELA
MARCINA ZAWADZKIEGO
LUCJANA DYBOWSKIEGO
PAWŁA GAWLE

FOTOGRAFIE:

ANDRZEJ KAMIŃSKI
TOMASZ MICHALCZUK
JACEK SMARZ
JOANNA ZACHAREK

ŁUKASZ ŁENSKI
ORAZ
ZBIORY PRYWATNE

 

W KRONICE WYKORZYSTANO NASTĘPUJĄCE PUBLIKACJE:

1. Zieleśkiewicz W., Historia polskiego hokeja, Krynica Zdrój, 2006.
2. Domański W., Śladem hokejowego krążka, Warszawa 1976.
3. Godny A., Leśniowski S., Hokej - rocznik 2008, Nowy Targ 2008.
4. Kaczyński B., Od Kolejarza do Towimoru, czyli historia sekcji hokeja na lodzie Pomorzanina Toruń w latach 1946-1990, Rypin 2008.
5. Słowik S., Polskie życie sportowe w Toruniu w okresie miedzywojennym 1920-1939, Toruń 2004.
6. Prasa archiwalna: Słowo Pomorskie, Nowości, Robotnik Pomorski, Kurier Sportowy, Gazeta Toruńska, Przegląd Sportowy, Sport, Sportowiec.

  • strona główna Kroniki...

Kontakt

Bannery