Treść strony marzec_2010

.

Walne Zebranie Członków Toruńskiego Klubu Hokejowego

Zarząd Toruńskiego Klubu Hokejowego uprzejmie informuje, że w dniu 10 kwietnia 2010 r., o godzinie 10.00, w sali konferencyjnej MOSiR Toruń (lodowisko TOR-TOR) w Toruniu, ul. Gen. J. Bema 23-29 odbędzie się Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków stowarzyszenia.

W ramach planowanych obrad przewidziano m.in.:

1. Wybór komisji skrutacyjnej oraz wniosków.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2009 (sezon 2009/2010).
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2009.
4. Dyskusja na temat działalności klubu w roku 2010 (sezon 2010/2011).
5. Sprawy organizacyjne.
6. Wolne wnioski.

W przypadku braku wymaganej liczby członków stowarzyszenia, drugi termin zebrania wyznaczono na godz. 11.00.

wstecz

Kontakt

Bannery