Treść strony kwiecień_2010

.

Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków TKH

W dniu 10.04.2010 r. odbyło się sprawozdawcze walne zebranie Toruńskiego Klubu Hokejowego. Zarząd TKH przedstawił sprawozdanie z ostatniego roku działalności oraz plany na drugi rok kadencji.

Aktualnie działający Zarząd rozpoczął swoją kadencję 25.04.2009 roku. Po zapoznaniu się ze stanem finansów klubu, jego możliwościami organizacyjnymi i personalnymi, Zarząd przyjął za główne zadanie utrzymanie w kolejnym sezonie drużyny w PLH oraz wprowadzenie do gry w pierwszej drużynie młodych toruńskich wychowanków. Cel sportowy nie został osiągnięty, drużyna TKH spadła do I ligi, udało się natomiast zapewnić stałe miejsce w drużynie kilku wychowankom.

Zachowując ciągłość działania klubu i respektując wszystkie wcześniejsze zobowiązania, Zarząd TKH w pierwszym roku kadencji uregulował zaległe zobowiązania w kwocie 286 397,32 PLN. Niestety w tym samym okresie powstały nowe, do tej pory nie uregulowane zobowiązania w kwocie 285 399,41 PLN. Brak budżetu w odpowiedniej wysokości i trudności w jego uzupełnieniu, stały się główną przyczyną porażki sportowej drużyny.

W dyskusji o nowym sezonie główny nacisk położono na plany utworzenia spółki akcyjnej, której celem byłoby prowadzenie drużyny hokejowej. Walne zgromadzenie powołało zespół do spraw utworzenia spółki akcyjnej. Zespół ten koordynować będzie czynności planistyczne i organizacyjne oraz reprezentował będzie stanowisko całego toruńskiego środowiska hokejowego w procesie tworzenia spółki. W skład zespołu weszli: przedstawiciel TKH Jacek Warczygłowa, przedstawiciel MKS Sokoły Ignacy Krasiński, działacz hokejowy członek władz PZHL Ryszard Molewski.

Zebranie członków stowarzyszenia poprzedziła minuta ciszy, którą to w symboliczny sposób oddano cześć tragicznie zmarłemu Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej, p. Lechowi Kaczyńskiemu oraz wszystkim innym ofiarom tragedii w Smoleńsku.

wstecz

Kontakt

Bannery