Treść strony maj_2010

.

Chłodnym okiem Zarządu TKH

czyli - hokej to zabawa dla bogatych

I nie jest to tylko hasło, które bawi czy też rozwesela, ale są to wręcz wytyczne, którymi należy się kierować. Toruń – miasto z tradycjami hokeja, miasto w którym grało wielu dobrych graczy, którzy musieli stąd odejść bo nie mieli o co grać. Dla zawodnika pokroju Proszkiewicza lub Sokoła, lepszym rozwiązaniem był wyjazd na południe Polski aby grać o medale w obojętnie jakim zespole, ALE GRAĆ O MEDALE. Do gry o medale niezbędny jest wysoki budżet – oczywiście mowa o skali polskiej, nie europejskiej czy też amerykańskiej. Bez trzech - czterech mln złotych zdobycie medalu MP jest tylko i wyłącznie przypadkiem, jednak mając taki budżet w pierwszym roku - nikt nie da gwarancji zdobycia choćby brązu !

Warunek pierwszy - honoraria

1. Junior ( klubowy)      -   1 000,00 –   1 200,00 zł\mc 
2. Junior ( kadra Polski )     -   1 500,00 –   3 000,00 zł
3. Senior PLH                  -   2 500,00 –   7 000,00 zł
4. Senior kadra Polski     -   6 000,00 – 14 000,00 zł  
5. Obcokrajowiec     -    5 500,00 – 16 000,00 zł
6. Sztab szkoleniowy, medyczny, obsługa klubu -  23 000,00 zł
7. Sędziowie      -  50 000,00 zł

Są to oczywiście honoraria, które trzeba wynegocjować z zawodnikami. Jednak negocjacje dają różne wyniki, w zależności od potrzeb i możliwości obu stron. Gdybyśmy posiadali długą ławkę rezerwowych – co było zamysłem TKH, wynagrodzenia mogłyby być niższe. W naszym wypadku takiej ławki jeszcze nie ma, choć rodzi się szansa zbudowania jej w niedalekiej przyszłości. W chwili obecnej aby posiadać zespół na awans do ekstraklasy PLH, należałoby mieć od 600 do 900 tys. zł na wynagrodzenia zawodników.

Ilość zawodników w dobrym profesjonalnym klubie to około 28-30 osób, 22 wchodzące do protokołu oraz 5-7 rezerwowych rywalizujących o miejsce w podstawowej drużynie. W przypadku gdy mamy do czynienia z chorobami lub kontuzjami powinno się uwzględnić możliwość korzystania z najlepszych zawodników z drużyny juniorów.

Warunek drugi – lodowisko, pomieszczenia klubowe oraz biuro klubu

1. Tafla z lodem na sezon     - 200 000,00 zł
2. Biuro, telefony, druki, usługi obce   -   35 000,00 zł

W tym zakresie nie ma innego rozwiązania, są to ceny, których obniżenie nie jest możliwe.

Warunek trzeci - obsługa zespołu

1. Mieszkania (min. 4 lokale)    -  55 000,00 zł
2. Sprzęt sportowy (min.)     -  90 000,00 zł
3. Odżywki, lekarstwa, badania, rehabilitacja  -  60 000,00 zł
4. Transport, hotele, wyżywienie   - 170 000,00 zł
5. Ubezpieczenie, ochrona     -   45 000,00 zł
6. PZHL, transfery, opłaty, reklama   -   41 000,00 zł

Kwoty te można obniżyć tylko wtedy, gdy wszyscy zawodnicy będą z Torunia, co jest możliwe, jednak bez perspektywy szybkiego awansu do ekstraklasy PLH. Trzy ostatnie pozycje po zniżkach i dodatkowych uzgodnieniach można nieznacznie obniżyć. Można też obciążyć zawodników kosztami: zakupu sprzętu, lekarstw oraz wyżywienia, ale nie da to żadnych pozytywnych rezultatów, bo po prostu ich na to nie stać.

Warunek czwarty – inne opłaty i zobowiązania

1. ZUS, VAT, PIT 4     - 510 000,00 zł
2. Pamiątki (produkcja)     -     5 000,00 zł
3. Premie, opłaty dodatkowe     -   70 000,00 zl
4. Opłaty na szkolenie młodzieży   -   45 000,00 zł

Podobnie jak przy warunku nr 2, w tym zakresie nie ma innych znaczących rozwiązań. Są to kwoty, których obniżenie jest niezwykle trudne.

Naszym zdaniem, aby móc startować w profesjonalnym klubie, na grę w I lidze należałoby posiadać od ok. 2.300.000,00 zł (wersja max) do ok. 1.700.000,00 zł (wersja min). Oczywiście można podjąć się tego zadania z jeszcze mniejszym budżetem, jednak trudno mieć znaczący wpływ na cenę: hoteli, paliwa, wyżywienia, ubezpieczeń czy też innych zobowiązań cywilno-prawnych oraz wpływać na wartość euro.

Przy takich, wymaganych na dzień dzisiejszy kosztach funkcjonowania zespołu nie można zbyt wiele zaoszczędzić. Gdyby klub (spółka) posiadał budżet na poziomie 1.000.000,00 zł, trzebaby było zrezygnować z:
 prowadzenia biura (rozmów telefonicznych, akcydensów, itp.),
 wynajmowania mieszkań,
 zakupu sprzętu sportowego,
 opieki lekarza,
 zakupu wody i odżywek,
 opłat za hotele,
 wynajmowania ochrony na meczach (brak kibiców),
 dokonywania transferów,
 produkcji i sprzedaży pamiątek,
 pokrycia kosztów leczenia i zakupu lekarstw,
 z wyżywienia zawodników na meczach wyjazdowych.

W takim przypadku udałoby się jedynie przystąpić do rozgrywek ligowych, w warunkach odpowiadających poziomowi zespołów amatorskich. Utrata tak ważnych dla funkcjonowania całego „systemu” elementów struktury klubowej, jak: biuro, sprzęt sportowy, opieka lekarska, rehabilitacja, woda i odżywki, reklama i marketing czy też organizacja meczów, to strata kilku lat doświadczeń i dokonanych już wcześniej inwestycji. To spory krok wstecz w rozwoju toruńskiego hokeja na lodzie. 

Warunek piąty – przychody własne

Koniecznym jest, aby takie dodatkowe przychody posiadać. Jednak dla klubu (spółki) nie jest to prostą rzeczą. Funkcjonująca obecnie w TKH działalność gospodarcza, w sezonie 2010/2011 mogłaby szacunkowo przynosić przychody z:
 sklepik z pamiątkami       - 40 000,00 zł
 bary na obiekcie TT       - 20 000,00 zł
 sprzedaż biletów (np. 7,00 zł i 5 zł oraz bilety rodzinne) - 72 000,00 zł

Nie są to wielkie wartości, ale są. W przypadku udziału w rozgrywkach I ligi prognozy w tym zakresie są bardzo mgliste. Warto zatem wychodzić z powyższymi pomysłami poza obiekt lodowiska Tor-Tor  Dochód uzyskany tą drogą, pozwoliłby jedynie na bieżącą obsługę biura oraz niezbędne zakupy typu: papier, tusz, druki oraz zapewniłyby płynność funkcjonowania biura.

Przychody własne z działalności spółki lub innego podmiotu, w optymalnym wariancie powinny zabezpieczyć ok. 45 % budżetu klubu na kolejny sezon. Istotnym jest jednak fakt, że musiałoby być to zabezpieczenie systematyczne (każdego roku). Gdyby opierać się wyłącznie na sponsoringu i sprzedaży miejsc reklamowych – niezbędna staje się minimum trzyletnia umowa ze sponsorem generalnym (min. 500.000,00 zł) oraz podobny poziom zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych. Inne rozwiązania w tej kwestii są bardzo ryzykowne i niepewne gospodarczo, co mieliśmy okazję oglądać przez ostatnie lata. Twierdzimy, że można taniej, ale w o wiele dłuższej perspektywie.

wstecz

Kontakt

Bannery