Treść strony SEZON 2019/ 2020

Konkurs plastyczny dla dzieci

Serdecznie zapraszamy dzieci do udziału w konkursie plastycznym zatytułowanym - "Mój ulubiony hokeista z toruńskiej drużyny". Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Toruńskich Kibiców Hokeja 1924. Na wasze prace czekamy do 6 grudnia 2019 r. Szczegółowe informacje znajdziecie w regulaminie.

Regulamin konkursu plastycznego
 

 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Toruńskich Kibiców Hokeja 1924.

 2. Konkurs rozpoczyna się 8 listopada 2019 r. i potrwa do 6 grudnia 2019 r.

 3. Temat pracy konkursowej brzmi: „Mój ulubiony hokeista z toruńskiej drużyny”.

 4. W konkursie mogą brać udział dzieci do 12 lat włącznie.

Warunki uczestnictwa w konkursie.

 1. Prace konkursowe należy złożyć do dnia 6 grudnia 2019 r. w Sklepie Kibica „Hokejowa Fanszopa” znajdującego się na lodowisku Tor-Tor, na koronie obiektu, za sektorem D. Sklep jest otwarty podczas każdego meczu KH Energa Toruń.

 2. Praca konkursowa może być wykonana w dowolnej technice. Temat pracy: „Mój ulubiony hokeista z toruńskiej drużyny”. Musi zawierać imię i nazwisko hokeisty oraz numer z jakim gra lub grał.

 3. Prace przekazane do konkursu muszą być pracami własnymi.

 4. Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę.

 5. W konkursie można brać udział wyłącznie osobiście.

 6. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę na odwrocie swoim imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu do rodzica lub opiekuna. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu i nie będą przetwarzane w innych celach. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

Wyniki konkursu i nagrody.

 1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.

 2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 13 grudnia 2019 r. poprzez portal hokej.torun.pl oraz fanpage Stowarzyszenia Toruńskich Kibiców Hokeja 1924 - TKH Toruń.

 3. Nagrody (niespodzianki): główna oraz za drugie, trzecie i czwarte miejsce zostaną wręczone uczestnikom 15 grudnia 2019 r. podczas meczu KH Energa Toruń – JKH GKS Jastrzębie.

 4. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.

 5. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.

Postanowienia końcowe.

 1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy oraz na opublikowanie jej na stronie internetowej hokej.torun.pl oraz fanpage Stowarzyszenia Toruńskich Kibiców Hokeja 1924 - TKH Toruń.

 2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

 3. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie hokej.torun.pl.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu,

b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny.

 • autor: Tomasz Michalczuk

Regulamin konkursu plastycznego (PDF)

wstecz

Kontakt

Bannery