Treść strony SHKODENKO

  • Yegor Shkodenko

#23 Yegor Shkodenko
Urodzony: 1998-04-29, Sankt Petersburg, Rosja.
Pozycja: obrońca.

  • Yegor Shkodenko
  • Yegor Shkodenko
  • Yegor Shkodenko
  • Yegor Shkodenko
  • Yegor Shkodenko
  • Yegor Shkodenko

Kontakt

Bannery