Treść strony SEZON 2019/ 2020

Zmiana wysokości składki członkowskiej

Zarząd Stowarzyszenia MKS „Sokoły” Toruń przyjął uchwałą nr 01/10/19 z dnia 01 października 2019 roku, zgodnie z zapisami Statutu Rozdział IV par. 26, pkt. 7, co następuje:
1. Ustalono podwyższenie składki na cele statutowe (członkowskie) na kwotę 130 zł. Powyższa składka dotyczy wszystkich zawodników grup młodzieżowych od kategorii Minihokej do kategorii Młodzik (z uwzględnieniem zawodników SMS Toruń).
2. Zawodnicy grupy Junior Młodszy i Junior uczęszczający do szkół SMS (Toruń, Katowice) zobowiązani są do opłacenia składki w wysokości 65 zł.
3. Wszyscy zawodnicy trenujący na pozycji „bramkarz” i mający przynależność klubową MKS „Sokoły” Toruń zobowiązani są do opłacenia składki klubowej w wysokości 65 zł.
4. Zawodnicy 3 klas SMS zobowiązani są do opłacania składek do końca kwietnia bieżącego roku szkolnego.
5. Zawodnicy nieuczęszczający do SMS-ów a mający przynależność klubową MKS „Sokoły” Toruń w kategorii Junior Młodszy i Junior zobowiązani są do opłacenia składki miesięcznej w wysokości 130 zł.
6. Zawodnicy niemający zobowiązania przynależności klubowej MKS „Sokoły” Toruń, a chcący brać udział w rozgrywkach (baraże, MP) w toruńskich barwach zobowiązani będą do pokrycia całkowitych kosztów (noclegów i wyżywienia)
7. W przypadku trenującego rodzeństwa jedno z nich opłaca składkę w wysokości 100%, a każde kolejne dziecko 50% wysokości składki.
8. Wszystkie składki prosimy wpłacać na konto klubowe 23 1910 1048 2119 0151 7036 0001 Santander Bank Polska S.A. W tytule przelewu należy wpisać imię, nazwisko i rocznik zawodnika oraz za jaki okres płacona jest składka. Opłaty należy dokonać do 10-go dnia każdego miesiąca.
9. Składki płacone są przez okres 12 miesięcy

  • autor: MKS Sokoły, data: 2019-10-03

wstecz

Kontakt

Bannery