Treść strony Początki

Zapomniana rocznica ?!

W dniu 21 stycznia 1924 roku z inicjatywy Polskiego Związku Łyżwiarskiego powołano POLSKI ZWIĄZEK HOKEJOWY. Czy PZHL zapomiał o rocznicy ?
Poniżej prezentujemy oryginalny tekst komunikatu z 28 lutego 1924 roku wydrukowanego w gazecie "Sportowiec"

Komisja Organizacyjna Polskiego Związku Hockeyowego na Lodzie

Warszawa, dn. 21 stycznia 1924 r.

Komunikat 1

Na zebraniu, zwołanym z inicjatywy Polskiego Związku Łyżwiarskiego w myśl mandatu udzielonego przez Z.Z. w dniu 16.01. br., przedstawiciele klubów stołecznych: Warsz. Tow. Łyżw., Akad. Zw. Sport., "Warszawianki" i "Polonji" postanowił powołać do życia Polski Związek Hockeyowy na lodzie.

Wybrano Komisję Organizacyjną związku, która do czasu zwołania walnego zgromadzenia ma prawo Zarządu Związku.

Wszystkie kluby sportowe w Polsce posiadające drużyny hockeyowe, uprasza się o nadsyłanie zgłoszeń do Polskiego Związku Hockeyowego w terminie jak najkrótszym, gdyż jeszcze w roku bierzącym przewidziane jest rozegranie mistrzostw Polski.

Adres sekreteriatu:
Polski Związek Łyżwiarski
dla Komisji Organizacyjnej Polsk. Związku Hockeyowego
Warszawa - Dolina Szwajcarska, Szopena 3/5

Za komisję Organizacyjną
M. Hamburger, sekr.
W. Znajdowski, przew.

(Sportowiec, 28 luty 1924, Rok II, Nr 9, Nr ogólny 52)

wstecz

Kontakt

Bannery