Treść strony Regulamin_plh

LXXXI  Mistrzostwa Polski Seniorów

ZASADY  OGÓLNE

§ 1
Celem rozgrywek Polskiej Ligi Hokejowej (PLH) jest:
wyłonienie Mistrza Polski
wyłonienie zespołu spadającego do I ligi
uszeregowanie drużyn od miejsca 1 do 10

§ 2
Warunkiem dopuszczenia do rozgrywek jest uiszczenie wpisowego na sezon 2006/2007 do dnia 30.06.2006r.

§ 3
1. Rozgrywki będą przeprowadzone przez WGiD PZHL na podstawie systemu i terminarza zatwierdzonego przez Zarząd PZHL.
2. W rozgrywkach Polskiej Ligi Hokejowej w sezonie 2006/2007 będzie uczestniczyć 10 zespołów:

1. MKS Cracovia S.S.A. Kraków
2. GKS Tychy
3. Wojas Podhale S.S.A. Nowy Targ
4. Dwory S.A. Unia Oświęcim
5. TKH Toruń
6. UKS Zagłębie ZSME Sosnowiec
7. GKS Stoczniowiec Gdańsk
8. KS KTH Krynica
9.  KH Sanok
10.  MUKS Naprzód Janów

§ 4
1. Rozgrywki zostaną przeprowadzone w dwóch etapach:
a). w rundzie zasadniczej
b). w play-off
2. Runda zasadnicza rozgrywana będzie w dwóch etapach:
I etap – biorą udział 10 drużyn, które rozegrają dwie rundy,
II etap – po zakończeniu dwóch rund następuje podział na dwie grupy:
grupa „A” – 6 zespołów (1-6) uszeregowanych po I etapie
grupa „B” – 4 zespoły (7-10) uszeregowanych po I etapie
3. W play-off udział biorą pierwsze 6 drużyn z grupy „A” oraz 2 pierwsze z grupy „B”. Drużyny, które zajmą 9 i 10 miejsce walczą o pozostanie w rozgrywkach PLH.
4. Rozgrywki w II etapie dla grupy „A” zostaną przeprowadzone w czterech rundach
a dla grupy „B” w sześciu rundach.

§ 5
Punkty w rozgrywkach w sezonie 2006/2007 w rundzie zasadniczej będą liczone wg
następujących zasad:   
- drużyna, która wygra mecz w czasie regulaminowym (60 min.) otrzymuje 3 pkt.
- w przypadku, gdy mecz zakończy się remisem następuje dogrywka 5 minut
(bez przygotowania lodu)  przy 4 zawodnikach w polu każdej z drużyn plus bramkarz albo przy 5 zawodnikach w polu bez bramkarza.

Drużyna zwycięska w dogrywce otrzymuje 2 pkt. a przegrana 1 pkt.
- w przypadku remisu w dogrywce obie drużyny otrzymują po 1 pkt.
Dogrywka zostanie przerwana z chwilą uzyskania  bramki.

P L A Y  -  O F F

§ 6
1. W rozgrywkach play-off uczestniczyć  będą zespoły, które zostaną podzielone, w zależności od zajętych miejsc w II etapie, na drużyny walczące o tytuł Mistrza Polski oraz o utrzymanie.
2. O tytuł Mistrza Polski rywalizować będą zespoły, które w rundzie zasadniczej (po I i II etapie) zajęły miejsca 1-6 w grupie „A” (seria „A”) i 7-8 w grupie „B” (seria „B”), natomiast o utrzymanie w lidze drużyny, które zajęły miejsca 9-10 w serii „B”.
3. Rozgrywki play-off odbędą się wg załączonej tabeli.
4. Do II rundy play-off awansują zespoły, które wygrają trzy mecze,  przy czym gospodarzem pierwszego, trzeciego i piątego spotkania jest drużyna, która zajęła wyższe miejsce w tabeli po rundzie zasadniczej.
5. Do III rundy play-off awansują zespoły, które wygrają trzy mecze, przy czym gospodarzem pierwszego, trzeciego i piątego spotkania jest drużyna, która zajęła wyższe miejsce w tabeli po rundzie zasadniczej.

§ 7
1. W III rundzie play – off zespoły walczące o miejsca 1 – 2 grają do czterech zwycięstw, przy czym gospodarzem pierwszego, czwartego, piątego i siódmego
spotkania jest drużyna, która zdobyła wyższe miejsce po rundzie zasadniczej.
2. Zespoły walczące o miejsca 3 – 4 rozgrywają mecze do trzech wygranych. Gospodarzem pierwszego, trzeciego i piątego spotkania jest drużyna, która zajęła   wyższe miejsce w tabeli po rundzie zasadniczej.
3. Drużyny walczące o miejsca 5 – 8 rozgrywają mecze do dwóch wygranych. Gospodarzem pierwszego i trzeciego  spotkania jest drużyna, która zajęła wyższe miejsce w tabeli po rundzie zasadniczej (I i II etap).
4. Jeżeli mecz zakończy się wynikiem nierozstrzygniętym, następuje dogrywka 5 minut (bez przygotowania lodu) na takich samych zasadach jak w rundzie zasadniczej.
5. W przypadku gdy dogrywka nie przyniesie roztrzygnięcia, sędzia zarządza wykonywanie rzutów karnych zgodnie z Przepisami gry w hokeja na lodzie.

§ 8
Zespoły, które zajęły miejsca 9-10 w serii „B” w drugim etapie rozgrywek grają o utrzymanie się w lidze. Drużyny te rozgrywają mecze systemem play-off do czterech wygranych.
Gospodarzem pierwszego, czwartego, piątego i siódmego spotkania jest drużyna, która zdobyła wyższe miejsce po rundzie zasadniczej.

§ 9
Jeżeli drużyna wygra wymaganą liczbę spotkań w danej rundzie, rozgrywki dla tej pary przerywa się.

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

§ 10
1. Zawodników obowiązuje używanie sprzętu ochronnego zgodnie z art. od 210 do 227 Przepisów gry w hokeja na lodzie oraz Komunikatem nr 3 z dnia 22.11.2005r. pkt. 3 – dot. sprzętu bramkarskiego.
2. Drużyna gospodarzy zobowiązana jest do gry w strojach koloru jasnego (koszulka plus getry minimum 80% koloru jasnego), a drużyna gości w strojach koloru ciemnego (maksimum 20% koloru jasnego).
3. Zawodników każdej drużyny obowiązuje jednolity kolor spodni (z wyjątkiem bramkarza), getrów i kasków. Nazwisko zawodnika (litery drukowane, o wys. 8 cm), logo ligi oraz numer na rękawie musi być umieszczone na koszulce zgodnie z Przepisami gry w hokeja na lodzie.
Za nieprzestrzeganie wymogów, klub będzie karany wg taryfikatora opłat.
4. W sezonie 2006/2007 w każdej drużynie może występować w jednym meczu maksimum 5 zawodników zagranicznych. Jeżeli w składzie jest bramkarz zagraniczny – do meczu dopuszczonych jest czterech cudzoziemców.
5. Na pisemny wniosek klubów, zawodnicy SMS I PZHL mogą być zwolnieni do klubów macierzystych na poszczególne mecze play-off.
6. Od sezonu 2006/2007 drużyna występująca w PLH obowiązkowo musi posiadać minimum dwie drużyny młodzieżowe zgłoszone i uczestniczące w rozgrywkach, a od sezonu 2007/2008 trzy, natomiast od sezonu 2008/2009 cztery drużyny młodzieżowe lub mieć podpisane porozumienie o współpracy z klubem młodzieżowym działającym w tym samym mieście, który zgłosił drużyny do rozgrywek na powyższych zasadach.
7. W przypadku wycofania jednej z drużyn  młodzieżowych z rozgrywek, mecze drużyny występującej w PLH będą weryfikowane jako walkowery na korzyść przeciwnika (bez skutków finansowych).
8. W każdej drużynie PLH musi być wpisanych w protokole zawodów   dwóch  zawodników do lat 21 (w sezonie 2006/2007 zawodnicy urodzeni w roku 1985 i młodsi).

§ 11
Drużyna, która w PLH zdobędzie:
a). pierwsze miejsce - uzyskuje tytuł Mistrza Polski i otrzymuje na własność puchar i 30 medali,
b). drugie miejsce – uzyskuje tytuł Wicemistrza Polski - 30 medali i puchar,
c). trzecie miejsce – otrzymuje 30 medali i puchar,
d). czwarte miejsce – dyplom,
e). w przypadku posiadania środków finansowych drużyny mogą otrzymać nagrody finansowe ustalone przez Wydział Polskiej Ligi Hokejowej i zatwierdzone przez Zarząd PZHL.
f).  drużyna, która zajmie ostatnią tj. dziesiątą pozycję w rozgrywkach PLH – w następnym sezonie będzie występowała w I lidze.
W jej miejsce grać będzie drużyna, która w rozgrywkach I ligi zajmie pierwsze miejsce.

§ 12
Ponadto obowiązują Postanowienia Wspólne dotyczące rozgrywek w hokeju na lodzie oraz Przepisy gry w hokeja na lodzie.

§ 13
1. O wszystkich sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje WGiD PZHL.
2. Instancją odwoławczą od orzeczeń WGiD jest Komisja Odwoławcza PZHL.

Kontakt

Bannery