Treść strony regulamin_PLH


REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEJ LIGI HOKEJOWEJ

ZASADY OGÓLNE

§ 1

Celem rozgrywek Polskiej Ligi Hokejowej (PLH) jest:

- wyłonienie Mistrza Polski

- wyłonienie zespołu spadającego do I ligi

- uszeregowanie drużyn od miejsca 1 do 10

§ 2

W rozgrywkach uczestniczyć mogą kluby posiadające przyznaną przez Zarząd PZHL licencję lub dopuszczone do rozgrywek przez Zarząd PZHL stosowną uchwałą.

§ 3

Warunkiem dopuszczenia do rozgrywek jest uiszczenie wpisowego na sezon 2007/2008 do dnia 30.06.2007r.

§ 4

1. Rozgrywki będą przeprowadzone przez WGiD PZHL na podstawie systemu i terminarza zatwierdzonego przez Zarząd PZHL.

2. W rozgrywkach Polskiej Ligi Hokejowej w sezonie 2007/2008 będzie uczestniczyć 10 zespołów:

1. Wojas Podhale S.S.A. Nowy Targ

2. GKS Tychy

3. MKS Cracovia S.S.A. Kraków

4. Energa Stoczniowiec Gdańsk

5. UKS Zagłębie ZSME Sosnowiec

6. TKH ThyssenKrupp Energostal Toruń

7. TH Unia Oświęcim

8. MUKS Naprzód Janów

9. KH Sanok

10. TMH „Polonia” Bytom

§ 5

1. Rozgrywki zostaną przeprowadzone w trzech etapach:

a) w rundzie zasadniczej (I i II etap)

b) w play-off

2. Runda zasadnicza rozgrywana będzie w dwóch etapach:

- I etap – bierze udział 10 drużyn, które rozegrają dwie rundy,

- II etap – po zakończeniu dwóch rund następuje podział na dwie grupy:

grupa „A” – 6 zespołów (1-6) uszeregowanych po I etapie

grupa „B” – 4 zespoły (7-10) uszeregowanych po I etapie


3. W play-off udział biorą pierwsze 6 drużyn z grupy „A” oraz 2 pierwsze z grupy „B”. Drużyny, które zajmą 9 i 10 miejsce walczą o pozostanie w rozgrywkach PLH.

4. Rozgrywki w II etapie dla grupy „A” oraz grupy „B” zostaną przeprowadzone w dwóch rundach.

§ 6

Punkty w rozgrywkach w sezonie 2007/2008 w rundzie zasadnicze i play-off będą liczone wg następujących zasad:

- drużyna, która wygra mecz w czasie regulaminowym (60 min.) otrzymuje 3 pkt.

- w przypadku, gdy mecz zakończy się remisem następuje dogrywka 5 minut (bez

przygotowania lodu) przy 4 zawodnikach w polu każdej z drużyn plus bramkarz albo przy 5 zawodnikach w polu bez bramkarza.

Drużyna zwycięska w dogrywce otrzymuje 2 pkt. a przegrana 1 pkt.

- w przypadku gdy dogrywka nie przyniesie rozstrzygnięcia, sędzia zarządza

wykonywanie rzutów karnych w seriach po trzy według załączonej instrukcji

(załącznik nr 1). Drużyna zwycięska w rzutach karnych otrzymuje 2 pkt. a przegrana 1 pkt.

PLAY - OFF

§ 7

1. W rozgrywkach play-off uczestniczyć będą zespoły, które zostaną podzielone, w zależności od zajętych miejsc w II etapie, na drużyny walczące o tytuł Mistrza Polski oraz o utrzymanie.

2. O tytuł Mistrza Polski rywalizować będą zespoły, które w rundzie zasadniczej (po I i II etapie) zajęły miejsca 1-6 w grupie „A” (seria „A”) i 7-8 w grupie „B” (seria „B”), natomiast o utrzymanie w lidze drużyny, które zajęły miejsca 9-10 w serii „B”.

3. Rozgrywki play-off odbędą się wg załączonej tabeli.

4. Do II rundy play-off awansują zespoły, które wygrają trzy mecze, przy czym gospodarzem pierwszego, drugiego i piątego spotkania jest drużyna, która zajęła wyższe miejsce w tabeli po rundzie zasadniczej.

5. Do III rundy play-off awansują zespoły, które wygrają cztery mecze, przy czym gospodarzem pierwszego, drugiego, piątego i siódmego spotkania jest drużyna, która zajęła wyższe miejsce w tabeli po rundzie zasadniczej.

§ 8

1. W III rundzie play – off zespoły walczące o miejsca 1 – 2 grają do czterech zwycięstw, przy czym gospodarzem pierwszego, drugiego, piątego i siódmego spotkania jest drużyna, która zdobyła wyższe miejsce po rundzie zasadniczej.

2. Zespoły walczące o miejsca 3 – 4 rozgrywają mecze do trzech wygranych. Gospodarzem pierwszego, trzeciego i piątego spotkania jest drużyna, która zajęła wyższe miejsce w tabeli po rundzie zasadniczej.

3. Rozgrywki dla drużyn, które zajęły po II rundzie miejsca 5 – 8 przerywa się.

4. Jeżeli mecz zakończy się wynikiem nierozstrzygniętym, następuje dogrywka 5 minut (bez przygotowania lodu) na takich samych zasadach jak w rundzie zasadniczej.

5. W przypadku gdy dogrywka nie przyniesie rozstrzygnięcia, sędzia zarządza wykonywanie rzutów karnych zgodnie z Przepisami gry w hokeja na lodzie.

§ 9

Zespoły, które zajęły miejsca 9-10 w serii „B” w drugim etapie rozgrywek grają o utrzymanie się w lidze. Drużyny te rozgrywają mecze systemem play-off do czterech wygranych.

Gospodarzem pierwszego, czwartego, piątego i siódmego spotkania jest drużyna, która zdobyła wyższe miejsce po rundzie zasadniczej.

§ 10

Jeżeli drużyna wygra wymaganą liczbę spotkań w danej rundzie, rozgrywki dla tej pary przerywa się.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

1. Zawodników obowiązuje używanie sprzętu ochronnego zgodnie z art. od 210 do 227 Przepisów gry w hokeja na lodzie oraz Komunikatem nr 3 z dnia 22.11.2005r. pkt. 3 – dot. sprzętu bramkarskiego.

2. Drużyna gospodarzy zobowiązana jest do gry w strojach koloru jasnego (koszulka plus getry minimum 80% koloru jasnego), a drużyna gości w strojach koloru ciemnego (maksimum 20% koloru jasnego).

3. Zawodników każdej drużyny obowiązuje jednolity kolor spodni (z wyjątkiem bramkarza), getrów i kasków. Nazwisko zawodnika (litery drukowane, o wys. 8 cm), logo ligi oraz numer na rękawie musi być umieszczone na koszulce zgodnie z Przepisami gry w hokeja na lodzie. Zawodnicy nie spełniający tych wymogów mogą być dopuszczeni do gry w danym spotkaniu, ale na klub zostanie nałożona kara finansowa zgodnie z Taryfikatorem Opłat.

4. W sezonie 2007/2008 w każdej drużynie może występować w jednym meczu maksimum 5 zawodników zagranicznych. Jeżeli w składzie jest bramkarz zagraniczny – do meczu dopuszczonych jest czterech cudzoziemców.

5. Na pisemny wniosek klubów, zawodnicy SMS I PZHL mogą być zwolnieni do klubów macierzystych na poszczególne mecze play-off.

6. Od sezonu 2007/2008 drużyna występująca w PLH obowiązkowo musi posiadać minimum trzy drużyny młodzieżowe zgłoszone i uczestniczące w rozgrywkach, a od sezonu 2008/2009 cztery drużyny młodzieżowe lub mieć podpisane porozumienie o współpracy z klubem młodzieżowym działającym w tym samym mieście, który zgłosił drużyny do rozgrywek na powyższych zasadach.

7. W przypadku wycofania jednej z trzech drużyn młodzieżowych z rozgrywek, za mecze drużyny występującej w PLH będą nakładane kary finansowe zgodnie z Taryfikatorem opłat.

8. W każdej drużynie PLH musi być wpisanych w protokole zawodów dwóch zawodników do lat 21 (w sezonie 2007/2008 zawodnicy urodzeni w roku 1986 i młodsi). W protokole zawodów zawodnicy ci winni być oznaczeni literą „M”.

§ 12

Drużyna, która w PLH zdobędzie:

1. pierwsze miejsce - uzyskuje tytuł Mistrza Polski i otrzymuje na własność puchar i 30 medali,

2. drugie miejsce – uzyskuje tytuł Wicemistrza Polski - 30 medali i puchar,

3. trzecie miejsce – otrzymuje 30 medali i puchar,

4. czwarte miejsce – dyplom,

5. w przypadku posiadania środków finansowych drużyny mogą otrzymać nagrody finansowe ustalone przez Wydział Polskiej Ligi Hokejowej i zatwierdzone przez Zarząd PZHL.

6. drużyna, która zajmie ostatnią tj. dziesiątą pozycję w rozgrywkach PLH – w następnym sezonie będzie występowała w I lidze. W jej miejsce grać będzie drużyna, która w rozgrywkach I ligi zajmie pierwsze miejsce.

§ 13

Ponadto obowiązują Postanowienia Wspólne dotyczące rozgrywek w hokeju na lodzie oraz Przepisy gry w hokeja na lodzie.

§ 14

1. O wszystkich sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje WGiD PZHL.

Instancją odwoławczą od orzeczeń WGiD jest Komisja Odwoławcza PZHL.

Kontakt

Bannery