Treść strony czerwiec_2007

Test wydolności tlenowej - Vo2max

Pułap tlenowy (VO2max) - zdolność pochłaniania tlenu przez organizm. Jest to jeden z najpopularniejszych wskaźników wydolności fizycznej, szczególnie wydolności tlenowej. Często ciężkość (intensywność) wysiłku określa się w procentach VO2max. Test trwa ok 20 minut, podczas których w cyklach 3-minutowych dokładane jest na cykloergometrze obciążenie, proporcjonalne do wagi ciała. Jazda polega na utrzymaniu równego tempa (określonej liczby obrotów na minutę) do czasu podjęcia decyzji (przez zawodnika) o braku możliwości kontynuowania testu.

Test wydolności beztlenowej - Wingate

Standardowy, bogato udokumentowany test (duża możliwość porównań), którego celem jest ocena adaptacji do wysiłków w zakresie energetycznym beztlenowym (źródła energii: ATP, fosfokreatyna, glikoliza). Test trwa 30 sekund, a zadaniem badanego jest w przeciągu tego czasu pedałować na cykloergometrze z jak największą częstością - przy indywidualnie dobranym obciążeniu, zależnym od masy ciała (75 g/kg mc). Przed testem - w spoczynku i po teście pobierana jest dwukrotnie próbka krwi do oznaczenia stężenia mleczanu.

Fot. TKH (Zdjęcia są chronione prawami autorskimi)

wstecz

Kontakt

Bannery