Treść strony marzec_2008

Komunikat Zarządu TKH

Decyzja Zarządu Toruńskiego Klubu Hokejowego o podaniu się do dymisji wywołała w środowisku toruńskiego sportu szereg głębokich dyskusji i rozmów dotyczących wizji oraz perspektyw dalszego rozwoju hokeja na lodzie w naszym mieście. Jednym z najważniejszych w tym względzie, było głębokie w swojej treści spotkanie Prezesa TKH Ryszarda Szymańskiego z Prezydentem Torunia Michałem Zaleskim. W przeprowadzonych w dniu wczorajszym rozmowach wzięli ponadto udział: V-ce Prezydent Torunia - Zbigniew Fiderewicz, Radny Miasta - Marian Frąckiewicz, Dyrektor Wydziału Sportu i Rekreacji UM w Toruniu - Jarosław Więckowski oraz Prezes Honorowy TKH Andrzej Kończalski.


Prezes Toruńskiego Klubu Hokejowego przedstawił władzom miasta szeroki zakres informacji dotyczących aktualnej sytuacji organizacyjno-finansowej klubu oraz zreferował przyczyny podjętych przez siebie decyzji.


Ocena aktualnej, dobrej sytuacji finansowej klubu oraz bieżących poczynań organizacyjnych i sportowych, skłoniła Władze Miasta do aktywnego współuczestnictwa w procesie planowanych zmian w zakresie funkcjonowania klubu. Z aprobatą przyjęto koncepcję powołania Rady Sponsorów TKH, projekt zmian organizacyjnych oraz plan działalności sportowej na najbliższe lata. Przedstawiciele toruńskiego samorządu podkreślili tym samym spójność dalszego rozwoju hokeja na lodzie z planem działań administracyjnych (w tym inwestycji) Gminy Miasta Toruń.


W efekcie tych niezwykle owocnych rozmów Prezes Ryszard Szymański, w imieniu Zarządu TKH odwołał wcześniej podjętą decyzję władz klubu, a także wyraził gotowość osobistego uczestnictwa jako członek zwyczajny klubu w procesie powołania i funkcjonowania Rady Sponsorów TKH. Odwołanie decyzji o podaniu się do dymisji skonsultowano z radcą prawnym Urzędu Miasta w Toruniu, uzyskując zapewnienie, że jest ona zgodna z obowiązującymi przepisami i zasadami funkcjonowania stowarzyszeń.

wstecz

Kontakt

Bannery