Treść strony Działacze

.

TORUŃSCY DZIAŁACZE I SĘDZIOWIE

.

A

Adamski Rafał

B 

Banach Dariusz

Bata Waldemar

Bednarski Józef

Boldt Józef

Brukarzewicz Jacek

Brzeziński Jan

.

Brzozowski Edward

Buczel Zdzisław

Burzyński Janusz

C 

Celter Janusz

Ciesielski Jarosław

Ciurko Józef

Cymer ...

Czachowski Stefan

D 

Długokiński Teodor

.

Duliński Jan

E 

Eichberger Marek

Erdmann Marian

F 

Falkowski ... 

.

Federski ...

.

Fiderewicz Zbigniew

Frąckiewicz Marian

G 

Gawrych Krzysztof

Goncarzewicz Mieczysław

Gotowalski Roman

Górski Julian

Grabowski ...

.

Graetzer Brunon

Graetzerowa Władysława

Grenda Adam

. 

Grenda Aleksander

H 

Hejnowicz Janusz

Hejnowicz Kazimierz

Herek Ryszard

.

Hnatiuk Roman

I 

Iżykowski Roman

J 

Jarantowski Witold

Jędrzejkowski A.

K 

Kaiser Jacek

Kamiński Andrzej

Kandyba Teofil

Kannenbeg Roman

Kędzierski Janusz

Kladziński

,

Kokowicz Z.

.

Kołodziejski Lech

Kończalski Andrzej

Kopcewicz Wojciech

Korzybski J.

Kowalewski ...

Kowalski Józef

Kowalski Krzysztof

Kozłowski Krzysztof

Kozłowski Przemysław

Kozłowski

.

Krasiński Ignacy

Kukawka Aleksander

Kwiatkowska

.

Kawiatkowski Alfons

L 

Lebioda ?

Lubomski Andrzej

M 

Marczuk Włodzimierz

Marmurowicz Ryszard

Misiaszek Mieczysław

Modzelewski Janusz

Molewski Ryszard

Moszczyński Wojciech

Myszka Stefan dr.

.

Myszkowski ...

N 

Nienartowicz Bartosz

Nowak Antoni

Nowak

.

O 

Olszewski Sławomir

Osmański Kazimierz

P 

Perek Jarosław

Piątkowski Zenon

Piotrowski Wojciech

Piszczek Michał

Powałowski Józef

.

R 

Radio Przemysław

Ramlo Mieczysław

Raniszewski Edward

Remlein Bolesław

Rozwadowski Bogdan

Rutz

.

Rydlewski Wojciech

S 

Sawicki Bolesław

Sienkiewicz Marian

Sobolewski Zbigniew

Sokołowski Marek

Staniszewski Stanisław 

.

Stawecki Lucjan

.

Suchocki Brunon

.

Szachniewicz Marian

.

Szachniewicz Sławomir

Szamocki Paweł

.

Szczerbowski Roman

Sztyk Ferdynand

.

Szulc Eugeniusz

.

Szulc Łukasz

Szymański Ryszard

T 

Thielmann Edmund

U 

Ulatowski Kazimierz

.

W 

Waligóra Jerzy

.

Warczygłowa Elzbieta

Warczygłowa Jacek

Warzkowski Feliks

Welka Piotr

Wesołowski Bronisław

Wierzbicki Stanisław

Więckowski Jarosław

Widawski Roman

.

Winiarski Krzysztof

Włosek Stanisław

Wojtecki Wojciech

Z 

Zagórski Aleksander

Zemanek

.

Zieliński Jan

Ziędalski Bogusław

Ziółkowski Roman

Zwierzchowski

.

Żmich Janusz

  • strona główna Kroniki...

Kontakt

Bannery