Treść strony Działacze

Jędrzejkowski A. - jeden z założycieli TKH Toruń, brał udział w pierwszym spotkaniu 10 marca 2001 roku. Inicjator powrotu toruńskiego hokeja na mapę Polski (pierwsze kroki podjęto pod koniec 2000 roku)  

wstecz

Kontakt

Bannery