Treść strony TKS

TKS Toruń - Toruński Klub Sportowy
(sekcja hokejowa 1924 - 1931)

Jeden z najbardziej znanych w Polsce w latach dwudziestych klubów sportowych wywodzących się z Pomorza. Powstał w Toruniu 10 sierpnia 1922 r., a jego pierwszą sekcją, jak zawsze w tamtych czasach, była sekcja piłki nożnej. Na swoim pierwszym konstytucyjnym zebraniu powołano pierwszy historyczny zarząd, a kierownictwo klubu powierzono dyrektorowi Nadwiślańskiego Banku Rolniczo-Przemysłowego, Lebiodzie. 4 stycznia 1924 r. w klubie „Pod Lwem” miłośnicy  sportów zimowych na swoim pierwszym zebraniu organizacyjnym powołali do życia Sekcję Sportów Zimowych, która dała początek toruńskiemu hokejowi. Podjęte w styczniu 1924 r. działania miały jedynie charakter organizacyjny i jako takie nie dotyczą jeszcze bezpośrednio hokeja. Powstała sekcja prowadzić miała z początku tylko działalność łyżwiarską. Opracowany został ponadto jej statut oraz regulamin. Ogłoszono w tym czasie nabór nowych członków, a także zorganizowano ślizgawkę publiczną.
Pierwsze wzmianki o potrzebie utworzenia toru łyżwiarskiego z wydzieleniem boiska do gry w hokeja oraz o potrzebie utworzenia drużyn hokejowych pojawią się dopiero pod koniec 1924 r. Fakt ten stał się dla autorów niniejszego opracowania chwilą narodzin tradycji hokejowych w Toruniu, rozumianych jako uświadamianej potrzebie gry i pasjonowania się hokejem na lodzie wśród lokalnej społeczności. Niestety, ze względu na wyjątkowo niesprzyjające warunki pogodowe, dopiero pod koniec 1925 r. zorganizowano pierwszą hokejową drużynę oraz rozpoczęto systematyczne treningi, tak by wreszcie 6 grudnia 1925 r. rozegrać pierwsze treningowo-pokazowe spotkanie pomiędzy dwoma wewnątrzklubowymi drużynami. Był to pierwszy „oficjalny” mecz hokeja na lodzie rozegrany w Toruniu, który w oczach statystyków sportu uznać należy za początek w pełni zorganizowanej działalności sportowej w zakresie hokeja na lodzie. Okres 1922-1927 to czas największego rozkwitu i aktywności TKS. W tym czasie klub skupiał już kilkuset członków udzielających się w 11 sekcjach sportowych, obejmujących dyscypliny zarówno letnie jak i zimowe. Toruński hokej, reprezentowany
przez TKS, święcił liczne triumfy, zdobywając kolejne tytuły mistrza regionu. Był w owym czasie nie tylko najlepszym klubem na Pomorzu, ale także liczącym się ośrodkiem hokeja na lodzie w Polsce. Ukoronowaniem był awans drużyny do finałów mistrzostw Polski w roku 1927 r. w Zakopanem (zespół wycofano z turnieju z powodu spóźnienia) oraz zdobycie pierwszego brązowego medalu w mistrzostwach Polski w 1928 r. Do wyróżniających się zawodników tego okresu zaliczyć można: Józefa Stogowskiego, Romana Szczerbowskiego, braci Brunona i Jana Suchockich, Dubowskiego oraz Adolfa Gumowskiego.
Z początkiem roku 1930 po raz kolejny doszło w klubie do spiętrzenia problemów finansowych, spowodowanych przede wszystkim przez sekcję piłkarską. W efekcie sytuacja ta doprowadziła w klubie do wewnętrznego rozłamu, w wyniku czego zlikwidowano wówczas kolejne sekcje sportowe, w tym: piłkarską, pływacką (przeszły do Gryfu Toruń) oraz tenisową, na bazie której powstał Toruński Klub Lawn Tenisowy. W klubie pozostała jedynie sekcja hokejowa. Pomimo to sezon 1930/31 był ostatnim,  w którym działała ona w ramach Toruńskiego Klubu Sportowego. W grudniu 1931 r. jego członkowie zadecydowali o likwidacji klubu.

Kontakt

Bannery