Treść strony SKS

SKS Toruń - Seminaryjny Klub Sportowy
(sekcja hokejowa 1927 - 1930?)

W roku 1926 z inicjatywy pedagoga z Seminarium Nauczycielskiego - Teofila Kandyby powstało przy tej szkole koło sportowe. Działalność koła skupiała się na sekcjach: gier sportowych, lekkoatletycznej, sekcji sportów wodnych oraz sekcji sportów zimowych. Sekcja hokejowa SKS Toruń zainicjowana została w sekcji sportów zimowych już w 1927 r. W tym czasie drużyna hokejowa rozegrała wiele spotkań towarzyskich, uczestnicząc także w rywalizacji o tytuł mistrza Pomorza. W sezonie 1927/28 drużyna ta uznawana była za drugą po TKS-ie hokejową siłę Torunia. Co prawda, po spotkaniu rozegranym 5 lutego 1928 r., zeszła ona z lodowiska pokonana przez renomowany zespół TKS 0:4, ale końcowy wynik należy uznać za bardzo korzystny dla drużyny szkolnej. Okólnik Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z roku 1930, zabraniający udziału młodzieży szkół średnich w klubach pozaszkolnych oraz uczestnictwa w zawodach z zespołami nieszkolnymi, ograniczył działalność SKS-u Toruń. Seminaryjnym i gimnazjalnym zespołom pozostała już tylko rywalizacja z takimi samymi drużynami: Torunia, Lubawy, Grudziądza czy Bydgoszczy. Do najbardziej znanych hokeistów o rodowodzie „seminaryjnym” należeli: Spychalski, Menke i Nagel.

Kontakt

Bannery